Barn som bråkar

Boken har undertiteln: "Att hantera känslostarka barn i vardagen" och det är precis det den handlar om. Det är inte lätt att vara förälder eller pedagog till ett barn med starka känslouttryck, men det är ännu jobbigare att vara det barnet och att mötas av ilska tillbaka när det inte kan hantera sina känslor. När barnet skriker, sparkar och slåss och inte alls tycks bry sig om vad vi säger är det lätt att barnets känslor trillar över på den vuxne som därmed dras med i känslostormen. Man hamnar lätt i en ond spiral av starka känslor och hårda ord, vilket sällan leder just dit man vill.

Lyssna på Barn som bråkar hos Nextory - Gratis i 14 dagar med denna kampanjkod

Bo Hejlskov Elvén och Tina Wiman hjälper oss istället att möta barnet på ett annat sätt. Grunden är att man ska börja med att förstå vem som har ett problem: Barnet eller den vuxna. Man ska också tänka över vilka förväntningar man har på barnet och vad det klarar av och, ofta, justera de förväntningarna. Som förälder bör man öva sig i att själv förbli lugn när barnet stormar och författarna lär ut hur man kan bemöta barnet och dess ilska på ett lågaffektivt sätt. Det beskrivs i detalj i boken genom elva exempel på vanliga situationer som kan uppstå i en familj.

Recension

Den här boken har redan blivit en snackis i många föräldragrupper och man tipsar varandra om den när någon ber om hjälp med att hantera sitt barns ilskeutbrott. Lågaffektivt bemötande är effektivt och används inte bara i familjer och av pedagoger, utan också av chefer och i andra yrkespositioner, till exempel inom vården, där man kan möta personer det är svårt att nå fram till då de är arga. Med konkreta tips förklarar de hur barn - ja, även vuxna - fungerar och att det ofta börjar med att vi har för höga förväntningar på vad barnet ska klara av. Det är inte så konstigt att ett litet barn inte orkar gå runt på stormarknaden sent på eftermiddagen efter en lång dag på förskolan och med en mage som börjar kurra. Även när det uppstår situationer vi inte kunnat förutse kommer författarna med konkreta tips på hur vi ska hantera det i stunden. Med deras "tänk" i bakhuvudet blir det lättare att översätta exemplen i boken till de verkliga situationer vi själva hamnar i. Många föräldrar känner sig stärkta i sitt föräldraskap efter att ha läst boken och upplever att relationen med deras barn till på köpet har stärkts när de börjat förstå barnen och bemöta deras känslostormar på ett annat och lugnare sätt.

Lyssna gratis i 14 dagar

Om du vill lyssna på "Barn som bråkar" kan du registrera dig på Nextory eller BookBeat och höra boken som ljudbok. Du får då lyssna gratis i 14 dagar och förbinder dig inte att fortsätta medlemskapet. Du provar alltså helt riskfritt och kan när som helst avsluta gratisperioden i förväg om det inte är något för dig. Väljer du att istället fortsätta har du ett stort bibliotek av ljudböcker att förkovra dig i. Här finns alla tänkbara genrer, såväl fakta som fiktion.

Barn som bråkar, om att bemöta barn med starka känslor

Med ett lågaffektivt bemötande och genom att justera våra förväntningar på vad barnet ska klara av hjälper vi barnet bäst när känslorna stormar.

Barn som bråkar
Lyssna gratis i 14 dagar:
Nextory
BookBeat